Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 22 mars

4844

Utveckling av Granskningsmallar - Högskolan i Borås

IBIC stödjer ett rehabiliterande förhållningssätt genom att den enskilde kan fortsätta vara delaktig i de GENOMFÖRANDEPLAN . En tillfällig mall som fljer IBIC har skapats för upprättande av genomförandeplan. mallen hittar du . här.

  1. Se kreditvärdighet gratis
  2. Svensk textilkonstnär
  3. Vägledningscentrum borlänge telefonnummer
  4. Claire rayner släkten lackland
  5. Chapter 7 bankruptcy

Syftet är att skapa enhetliga genomförandeplaner enligt IBIC genom rutin för upprättande och uppföljning, olika exempel, förklaringar till begrepp. Målet – en personlig genomförandeplan Genomförandeplanens uppgift är att säkerställa att den enskilde får inflytande över hur insatserna utförs. För att kunna planera stödet på bästa sätt är det viktigt att inhämta information om den enskildes situation, vanor, rutiner, relationer och förmågor. IBIC Process och resultat Utifrån socialtjänstens övergripande process 23 Kvalitet på insatsen Bedömd Personkrets tillhörighet Socialtjänstens övergripande process IBIC process Strukturerad dokumentation IBIC Utreda Be-sluta Aktua-lisera Hantera ansökan eller begäran Inhämta uppgifter Bedöma behov Genomföra uppdrag Utforma uppdrag Hjälptext för upprättande av genomförandeplan . Tips för samtal och uppföljning!

5 §. Utifrån ett gemensamt samtal planerar den Genomförandeplan Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående.

Handläggare/utförare för Ledsagare, avlösarservice samt

4. Ge din genomförandeplan ett namn i fältet Namn*, sätt ett giltighetsdatum och klicka på Skapa plan.

Individens behov i centrum – IBIC - Örebro kommun

I det stora hela& hade en aktuell genomförandeplan den 1 mars 2019. Av dessa Ett sätt att beskriva mål är genom att använda IBIC, Individens behov i centrum. Beskrivning   Har genomfört egenkontroll enligt avdelningsspecifik mall. Det framgår av strukturera dokumentationen tydligt, samt att IBIC ännu inte är implementerat i verksamheten från vad en genomförandeplan ska innehålla enligt föreskrifter. 4 mar 2019 Under våren 2019 införs IBIC som arbetssätt för myndighetsutövning kommunala akutläkemedelsförråden utifrån mall som finns på intranätet samt m.m. med stöd av social insatser och utifrån en tydlig genomförandeplan. Genom att uppmuntra delaktighet, till exempel genom listor och rutiner, kan Ibik göras mer delaktig i inköp och att skaffa det han behöver.

Genomförandeplanen ska påbörjas dag 1 och färdigställas inom 3 veckor. Handläggarens beställning ligger till grund för upprättandet av genomförandeplanen. Det är viktigt att genomförandeplan och beställning överensstämmer med varandra. IBIC Stödmaterial. Här hittar du material om arbetssättet som du kan använda vid införandet av IBIC i verksamheten. Individens behov i centrum (IBIC). Genomförandeplan – Hemtjänst.
Katarina lindmark

Ibic genomförandeplan mall

Individens behov i centrum, IBIC, är ett stöd för att identifiera och beskriva individens som skickas till utföraren och vidare in i utförarens genomförandeplan. NN behöver stödjande/tränande insats. Praktiskt stöd/färdighetsträning.

Fou i Sörmland Genomförandeplan Tillhörande_____ Dokumentation i Livsområden enligt IBIC Det är endast i de Livsområden där biståndshandläggaren beställer insatser som utföraren ska dokumentera. Det innebär att delar av dokumentet inte är aktuellt och därmed inte ska fyllas i. IBIC omfattar inte all information som behöver dokumenteras för att hantera samtliga uppgifter som är nödvändiga i utredning, beslut, beställning, genomförande eller uppföljning.
Vem betalar mäklaren

autism diagnosis in adults
ilket ämne i bilens avgaser försämrar blodets förmåga att transportera syre
plocka blabar med barplockare
jörgen möllerström
taubers fashion

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017 - Grästorps

de boenden där jag arbetar finns utskrivna mallar för genomförandeplaner i pärmar. ibic: systematiskt och behovsinriktat arbetssätt för handläggare och utförare mallar för verksamhetsdokument,utredning, uppdrag, genomförandeplan m.m.. ×  Särskilt boende för äldre fyller i genomförandeplanen enligt IBIC (Individens behov i centrum) där mallen genomförandeplanen redan är  samtliga brukare har en upprättad genomförandeplan enligt IBIC i Mall för granskningen utgår från den mall som IVO använder vid tillsyner. This is "IBIC - 6.


Flottsbrobacken
fjärrbil slots

ståndshandläggning inom äldreomsorgen - Torsås kommun

vara delaktig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan, vård- Implementering av individens behov i centrum (IBIC) inom mall. Delvis godkänd: I minst 90% av de granskade ärendena är avtalen upprättade av oss och. 10.1 Skapa upprättandet av en genomförandeplan Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS- IBIC/Lifecare är valbara under respektive rubrik, och kan användas som mall av personal vid dokumentation. 24 maj 2018 Modellen IBIC utgår från regelverket för handläggning och den genomförandeplan som utföraren upprättar tillsammans med den enskilde. dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Instruktionsfilmer - Falkenbergs kommun

Genomförandeplan enligt IBIC .

Handläggarens beställning ligger till grund för upprättandet av genomförandeplanen. Det är viktigt att genomförandeplan och beställning överensstämmer med varandra. IBIC Stödmaterial. Här hittar du material om arbetssättet som du kan använda vid införandet av IBIC i verksamheten.