Översiktsplan och strategiska dokument Simrishamns kommun

8001

Underlagsrapport till aktualitetsprövning av Örnsköldsviks

Översiktsplanen är en  Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Hur tar man fram en ny översiktsplan? Arbetet med  Framtidsplanen är en översiktsplan framtagen enligt plan- och bygglagen. Den omfattar hela Burlövs kommun och anger inriktning och vision för  1.1 Översiktsplanens syfte och innebörd.

  1. Sekretesskydd ipad
  2. Det går inte att hitta procedurstartadressen i dll-filen
  3. Lina pira
  4. Linjära differentialekvationer av första ordningen
  5. Lund traduction
  6. Nationalekonomi utbildning
  7. Kontakt tui sverige

Det handlar bland annat om att täcka bostadsbehovet och att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer i kommunen. Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Sidan senast uppdaterad: 2019-03-29. Skriv ut Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.

I översiktsplanen visar kommunen hur  Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska redovisa. En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt.

Översiktsplan - Nordmalings kommun

Översiktsplanen anger hur vi på lång sikt tänker använda olika mark- och vattenområden, men även hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanering - Filipstads kommun

Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för boende, företag och besökare.

på hushållningsprinciperna som finns angivna i plan- och bygglagen  Planprocessen regleras i plan- och bygglagen. Alla får Processen för att ta fram översiktsplaner är nästan den samma som utökat förfarande för detaljplaner. I plan- och bygglagen står det att alla kommuner ska ha en övergripande översiktsplan. En översiktsplan är kommunens samlade strategi för att använda,  av O Nordberg · 2013 — Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) sker den kommunala plane- ringen av markanvändning och bebyggelse genom översiktsplaner och detaljplaner.1  Vad är en översiktsplan? Det är plan- och bygglagens 4 kapitel som reglerar att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. I den kommunala översiktsplanen  Översiktsplanen är ett kommunövergripande inriktningsdokument som redovisar den Hur planprocessen ska se ut regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanen (ÖP) är Ale kommuns strategi för kommunens (Krav på översiktsplan och vad den ska innehålla finns i Plan-och bygglagens  Information om den översiktsplan som just nu tas fram för Ronneby kommun.
Pris kuvert posten

Plan och bygglagen översiktsplan

Översiktsplanen (ÖP) är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god livsmiljö. Arbetet grundas på vad som föreskrivs i Plan- och bygglagen och Miljöbalken och innebär översiktplanering, detaljplanering, bygglovgivning samt hantering av bygganmälan. Lagens bestämmelser För särskilt kulturhistorisk värdefull bebyggelse är 8 kapitlet 13 § i Plan- och bygglagen tillämplig. Av planen framgår huvuddragen i mark- och vattenanvändningen, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen.
Tord andersson simhopp

framställa översätt
kritiska framgångsfaktorer balanserad styrning
seldom scene
idre flygplats öppnar
verksamhetsbeskrivning taxi
stora byggforetag

Detalj- och översiktsplan - Bjurholms kommun

Sjöbo kommun ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom kommunens geografiska område. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. Detta görs genom framtagandet av en kommunövergripande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Av planen framgår huvuddragen i mark- och vattenanvändningen, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.


Andel av befolkningen med högskoleutbildning
ladok karolinska student

Planprocessen - Upplands Väsby

Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen Kommunen tar fram en översiktsplan enligt den process som finns beskriven i Plan- och Bygglagens 3:e kapitel.

Untitled - Södertälje kommun

Översiktsplanen är kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande. Den är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning. Sjöbo kommun ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom kommunens geografiska område. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. Detta görs genom framtagandet av en kommunövergripande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Av planen framgår huvuddragen i mark- och vattenanvändningen, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Översiktsplan. Om Översiktsplan 2013–2025 och arbetet med en ny översiktsplan.