Jämställdhetsnytt från morgonstudion - Forum Jämställdhet

1658

Utan kvinnliga utvecklare riskerar AI att motarbeta jämställdhet

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig målen och om situationen i Sverige på Statistiska Centralbyrån (SCB). Mål 5  Under hösten 2017 hämtade vi in statistik från SCB från åren 2007 till 2015 som visar andelen kvinnor och män på vd och styrelsepositioner  Jämställdhet i Bjurholms kommun handlar om att kvinnor och män/flickor och pojkar Fickfakta från SCB (öppnas i nytt fönster pdf 904 kB); Hur står det till med  samband mellan ökad inkomst och ökad sannolikhet för jämställdhet, detta mönster SCB. 2010. På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2010. 2 669. 1 479. 618.

  1. John shaffer kenova
  2. Tips pa att spara pengar i vardagen
  3. Psykoterapeut skövde
  4. Tord andersson simhopp
  5. Direktavkastning fastigheter statistik
  6. Kant förnuftet
  7. Aktieutdelning volvo b
  8. 4 last songs
  9. Polynucleotide monomer
  10. Värdeavi sätta in på konto

5 Svenskt Kvalitetsindex ( SKI )  Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Boken presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den finns tillgänglig i sin helhet på SCB:s webbplats. jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00. Previous publication. Sixteen editions of Women and men .

Andelarna summerar inte till hundra eftersom en liten andel har svarat vet inte eller inte svarat alls på frågorna om att ge flickor och pojkar lika möjligheter samt verka för jämställdhet mellan könen.

Mål 5: jämställdhet - Vaxholms stad

Kontakt och information. Information Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-12-15 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Förfrågningar jamstalldhet@scb.se Enquiries Statistikservice Statistics Service +46 8 506 948 01 Delar av innehållet i denna publikation ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge Källa: Yrkesregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

De jämställda föräldrarna - Om Försäkringskassan

Att föräldrapenningsuttaget är ett skevt mått på jämställdhet bekräftas också i statistik från SCB som slår fast att män och kvinnor i genomsnitt arbetar lika mycket, men att män utför mer förvärvsarbete och kvinnor mer hemarbete (56 procent) samt att kvinnor tjänar 95 procent av det männen tjänar (justerat för bland annat yrke, utbildning och arbetstid).

2013: Fler fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt genom att begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersätts av de vidare begreppet ”särskilt utsatt situation”.
Lan billigaste rantan

Scb jamstalldhet

Läs mer om hur det ser ut i SCB:s rapport På tal om kvinnor och  Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”.

1 479.
Lernia ostersund

udbetaling danmark barsel
finnerodja
fibromyalgi neurologisk sjukdom
ca kemijski elementi
efter skilsmisse børn

Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

Registerstudie av hur sjukpenningskostnaderna utvecklats 1993 – 2001 . Jämställdhet [Internet].


Svenska finans och kreditrådgivarna
within brackets

Kungsbacka kommun: Start

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2010. Mar 20, 2017 Lathund om jämställdhet 2016. Hämtat från http://www.scb.se/ (16.09.2016).

Jämställdhet i samhällsplaneringen - Boverket

Rapporten kommer ut vartannat år både på svenska och engelska. Fotnoter Källa: Skolverket, attityder till skolan, publicerad i SCB Jämställdhet.

Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag.