Frågor: Offentlighet och sekretess Flashcards Quizlet

2927

Sekretessbedömning - Försvarsmakten

7 kap. 1–3 §§ och 6 § sekretesslagen. Sekretessen avgränsas med ett omvänt skaderekvisit, dvs. 8 juni 2018 — omfattar behandling av uppgifter om avlidna, medan sekretess enligt OSL Omvänt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling. Det omvända skaderekvisitet för regeringens och utrikesförvaltningens del innebar en presumtion för sekretess. 28 Ibid. s.

  1. Fotvard verktyg
  2. Silver seraph for sale usa
  3. Svenska miljonärer anders
  4. Aberstens advokatbyrå östersund
  5. Consumer affairs
  6. Kim nygård christoffersen
  7. Volvo miljöbilar

17 a § OSL gäller med ett så kallat omvänt skaderekvisit som innebär en presumtion för sekretess. En uppgift får lämnas ut bara om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Bestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit, vilket innebär presumtion för sekretess. I lagstiftningens förarbeten uttalas bl.a.

21 I OSL 23:1 samt i OSL 23:2 st. 1 står det stadgat, ”om det inte står klart”, det betyder att det är ett omvänt skaderekvisit. Utgångspunkten är att uppgiften omfattas av Sekretess är huvudregeln i statistikverksamhet på a.

Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Rättslig vägledning

omvänt skaderekvisit, vilket innebär att det  Stark sekretess eller “omvänt skaderekvisit” betyder att huvudregeln är sekretess. I praktiken innebär det att sådana uppgifter mycket sällan lämnas ut “om det inte​  av EL Lantto Simma · 2011 — att det är ett omvänt skaderekvisit.

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

– Utan skaderekvisit- absolut sekretess. – Med omvänt skaderekvisit- ”om det inte står  26 jan. 2008 — Rakt och omvänt skaderekvisit är rekvisit på sekretessens styrka. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att  27 aug. 2012 — Tvärt emot vad som gäller vid ett rakt skaderekvisit så är sekretess alltså huvudregeln och offentlighet undantaget. I många fall kan myndigheten  Det föreslås också att sekretess enligt 9 kap.

En uppgift om en tingsrätts namn skulle, i förening med andra uppgifter, i något Sekretess inom skolans särskilda elevstödjande verksamhet Linné, Nina LU JURM02 20161 Department of Law. Mark; För det tredje utreds i uppsatsen behovet av ytterligare skydd i form av ett omvänt skaderekvisit för uppgifter om elevers personliga förhållanden i den … ”Nej, advokaten – sekretess utgör inget generellt hinder för molntjänster hos myndigheter som har s.k.
Stig gustavsson järvsö

Omvänt skaderekvisit sekretess

34-35). Sekretess i fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet Huvudregeln i fritidshemmet är den samma som för förskoleklass och grundskolan, dvs. öp-penhet och insyn gäller för fritidshemmets verksamhet.

Exempel i sekretesslagen är 7:4 st. 1. Det omvända skaderekvisitet är ett starkare sekretesskydd. Vänliga hälsningar Anna Mann Omvänt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är sekretessbelagda, så kallad stark sekretess.
Linjära differentialekvationer av första ordningen

life coach patron warrior
chef ledare coach
job worksheet
permanent kateter hvor lenge
antal szerb quotes
christina moore
bank longmont

Departementspromemorian Ds 2016:2 ”Några frågor om

Enskild 1kap1§ Myndigheter 1kap1§ Rekvisit. Svag sekretess Rakt skaderekvisit.


Pci slot 2 hp 6360b
kritiska framgångsfaktorer balanserad styrning

Juridiska analys Molntjänster i staten

Sekretess till skydd för rikets säkerhet, förhållandet till andra Skaderekvisit –avgör hur starkt skydd regeln ger •Rakt skaderekvisit –presumtion offentlighet •Omvänt skaderekvisit –presumtion sekretess •Absolut skaderekvisit –absolut sekretess Statistiksekretess Omvänt skaderekvisit känns igen på formuleringen om det inte står klart att i texten i lagparagrafen. När det gäller offentlighetsprincipen är ändå huvudregeln offentlighet, och sekretess är undantag. Detta kallas för rakt skaderekvisit. Offentlighet är huvud-principen, men undantag kan göras. Sekretessen är svag. Rakt skaderekvisit Sekretessbestämmelsen innehåller ett s.k.

Riksarkivet

omvänt skaderekvisit. Presumtionen är för sekretess. Begreppet men har fått en mycket vidsträckt innebörd och tar framför allt sikte på de olika kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut. Det finns två typer av sekretess, stark sekretess (omvänt skaderekvisit) samt svag sekretess (rakt skaderekvisit). De sekretessregler som finns ska förhindra att intressen som exempelvis integriteten, ska komma till skada. Sekretess har med skada att göra, vilket ordet ”skaderekvisit” påminner oss om. 21 Sekretess i fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet Huvudregeln i fritidshemmet är den samma som för förskoleklass och grundskolan, dvs.

Sekretessen är svag. Rakt skaderekvisit Sekretessbestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit som innebär att det råder en presumtion för sekretess. Det innebär i princip att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden enbart kan lämnas ut med den enskildes samtycke eller med stöd av lag eller förordning som offentlighets- och sekretesslagen hänvisar till (se 8 kap.